BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Speedglas Adflo

  • Speedglas Adflo Speedglas Adflo
  • Speedglas Adflo Speedglas Adflo
  • Speedglas Adflo Speedglas Adflo

Przyłbica Speedglas z systemem Adflo zapewnia pełną ochronę układu oddechowego i doskonałą widoczność przy każdym oświetleniu miejsca pracy. Speedglas Adflo to lekki, zwarty system niewielkich rozmiarów. Unikalny sposób mocowania filtrów jeden na drugim, umożliwia założenie pochłaniacza gazowego na filtrze przeciwpyłowym, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed gazami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi.
Filtry można wymieniać niezależnie od siebie, filtr przeciwpyłowy oddzielnie od pochłaniacza gazowego. Nie jest niezbędna wymiana obydwu jednocześnie.
System Adflo nie posiada wystających baterii, przewodów zasilających ani ostrych krawędzi. Umożliwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Automatyczne filtry spawalnicze zaciemniają się w momencie zajarzenia łuku spawalniczego i ponownie rozjaśniają się po zaprzestaniu spawania – zapewniając przez cały czas ochronę oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym.
Każdy filtr Speedglas jest laminatem złożonym z siedmiu warstw: filtra ultrafioletu i podczerwieni , trzech filtrów polaryzujących i trzech elementów ciekłokrystalicznych. Filtr ultrafioletu i podczerwieni zatrzymuje szkodliwe promieniowanie w sposób ciągły bez względu na to, czy filtr automatyczny jest włączony lub wyłączony, jasny lub zaciemniony.

Stopień ochrony filtra UV/IR jest stały – odpowiadający zaciemnieniu 13 din tradycyjnego filtra spawalniczego. Sterowane przez sensory i układy elektroniczne elementy z ciekłymi kryształami działają jak żaluzje zaciemniając się natychmiast po wykryciu łuku spawalniczego i rozjaśniają po zakończeniu spawania. Wszystkie automatyczne filtry Speedglas spełniają wymogi normy EN 379 dotyczącej ochrony oczu podczas spawania.

Produkty dla przemysłu
tel. 81 745 20 51
Produkty do budowy sieci
tel. 81 745 20 51
Produkty dla rolnictwa
tel. 501 876 136

Nasi dostawcy

Dane kontaktowe

BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Inżynierska 3

20-484 Lublin, Poland

tel: 81 745 20 51

fax: 81 743 85 00

e-mail: info@bolte.pl

Zaktualizowaliśmy ważne informacje, o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji RODO oraz  polityce prywatności . Korzystanie z serwisu oznacza jej akceptację.